Nordisk Group møderumskoncepter

Bliv inspireret, gennem NSF, til en ny og spændende måde at indrette jeres mødelokaler på - og få et bedre udbytte af møderne.
Nøgleordet for alle lokaler er "RUM SOM FUNGERER

Mødelokalerne kan specifikt indrettes til de mødeprocesser, I ønsker at arbejde med. Disse processer læner sig igen op ad de naturlige processer, der foregår i virksomheden. F.eks. :

Strategirummet – hvor strategier diskuteres, mål fastlægges og beslutninger tages.

Det kreative rum – til kreative processer og nytænkning.

Multirummet – rummet hvor der skoles, og relevante kompetencer udvikles.

Workshop-rum / grupperum – her omsættes ideer til praksis med inddragelse af medarbejderne.

Projektrummet – rummet til det praktiske arbejde, og hvor ideerne realiseres i praksis.

Cirkelrummet – til intense gruppeprocesser.

Alle ovennævnte mødelokaler kan ses og opleves i NSF Innovationscenter på vores domicil  Kolding eller
rekvirer brochure på NSF møderumskoncepter.

nsf-moederumskoncepter